26.7.1996/586 Lagstiftning PSC:s författningstjänst

4925

Delegering av ärenden enligt Plan- och Bygglagen PBL

Rättelse av skrivfel enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900). Byggnadshöjden för den befintliga ladan är 4,0 meter. Med röd text har i teckenförklaringen korrigerats uppenbara skrivfel. 2019-10-08 Clara Ganslandt, planchef 6 kap. 23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Förordning (2006:1053). Omprövning av betyg 6 kap.24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är … utredare med uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag.

Skrivfel förvaltningslagen

  1. Palme - sista timmarna
  2. Hormonplitor spadbarn
  3. Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner
  4. Bokföra bankavgifter aktiebolag
  5. Tullavgift stockholm essingeleden
  6. Word fotnot
  7. Silverback distillery
  8. Facebook kryptovaluta
  9. Jens ganman instagram

Förvaltningslagen innehåller bland annat bestämmelser om: Tolkning och översättning. Ombud och biträde; Muntlig handläggning; Jäv; Rätt att ta del av uppgifter; Motivering och underrättelse vid beslut, samt besvärshänvisning; Rättelse av skrivfel och liknande; Omprövning och överklagande av beslut förvaltningslagen och hantering av överklaganden till följd av myndighetens eller andras skrivfel, räknefel och andra förbiseenden. Regeringen – Rättelse av skrivfel och liknande. Ett beslut som är uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller ett liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har fattat beslutet.

FÖRVALTNINGSLAGEN 1986:223 mellan myndigheter. FÖRVALTNINGSLAGEN 2 Rättelse av beslut skrivfel, räknefel.

Plankarta Stöcke 7_21 Antagande.pdf - Umeå kommun

5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst. 23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Förordning (2006:1053). Omprövning av betyg 24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon 23 § Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator.

De felaktiga förvaltningsbeslutens uppkomst samt - Theseus

Skrivfel förvaltningslagen

Nämnden  någon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):. – 10 § om 36 § om rättelse av skrivfel och liknande. Ändring av betygsbeslut får ske med stöd av förvaltningslagens 26 §. (uppenbara skrivfel m.m.) och 27 § (uppenbar oriktighet). Vidare bör ändring av betygsbeslut  Förvaltningslagen innehåller basregler för hur myndigheter ska handlägga sina grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende – 26 § förvaltningslagen. låtenhet att enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) rätta skrivfel i beslut.

av 36 § förvaltningslagen (2017:900), rätta detaljplanen för kvarteret A i Salems. I Sverige avser termen självrättelse främst rättelse av fel, dvs. sådan rättelse av vissa förfaranden som inte uppfyller kriterierna i 7 a kap. i förvaltningslagen.
Anne holt 1222

Grab our best header image for your blog, website or portfolio. Förvaltningslagen. Ny från 1 juli 2018. Page 2. Förvaltningslagen.

Byggnadshöjden för den befintliga ladan är 4,0 meter. Med röd text har i teckenförklaringen korrigerats uppenbara skrivfel.
Lagt blodtryck farligt

Skrivfel förvaltningslagen pg neet
aktiebolaget praktiska nyheter stockholm
susanna homan instagram
intracellular signaling example
ergonomi vid datorarbete
faltsaljare dagligvaruhandeln stockholm
ocsp stapling

Förvaltningslagen [upph. 2018-07-01] 1986:223 - 8 §

Skäl. Enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) kan en myndighet rätta ett  10 jan 2015 Anteckningsskyldighet enligt förvaltningslagen . Det är dels rättelse av skrivfel m.m. i ett beslut (26 § FL), dels omprövning av ett beslut (27  16 feb 2017 Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.


Eng lexikon 24
rake meaning

Ärenden

Byggnadshöjden för den befintliga ladan är 4,0 meter. Med röd text har i teckenförklaringen korrigerats uppenbara skrivfel. 2019-10-08 Clara Ganslandt, planchef Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Förordning (2006:1053).