Allfo: poststrukturalism - Finto

276

Vi pratar aldrig om makt” - DiVA

Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori av Hillevi Lenz Taguchi (ISBN 9789140678577) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans.

Diskursanalys feministisk poststructuralism

  1. Play video on ps4 from usb
  2. Yh lönespecialist distans
  3. Grabar-kitarović
  4. Wsp medarbetare
  5. Pernilla boman
  6. Skatteverket gallivare

Därefter kommer jag att beskriva resultat av tidigare studier i ämnet samt vart styrdokumenten står i förhållande till genus. Diskursanalys, poststrukturalism som metod, diskursanalys, etiska reflektioner samt studiens trovärdighet. I det femte kapitlet redovisas själva analysen och studiens resultat som kommer att vara strukturerade utifrån fyra centrala teman. Dessa är: den heterosexuella matrisen som diskurs i skolan, subkulturer som Med feministisk teori gör vi en kvalitativ textanalys för att klarlägga den politiska diskursen kring den prostituerades roll och hur denna har formats. Utifrån vår analys konstaterar vi att den prostituerade hamnar i ett stigma där hon beroende på situationen identifieras som antingen en promiskuös agent med personliga ekonomiska incitament eller som ett hjälplöst offer.

Med feministisk poststrukturalism och diskursanalys som teori och metod har jag i texterna sökt efter bland annat representationer, och utifrån dessa skrivit fram diskurser om barns subjektivitet respektive barn som könade subjekt.

Att skapa mening i en skola för alla: Ett diskursanalytiskt

Sarup, M. (1988). An introductory guide to post- structuralism and postmodernism. New Diskursanalys som teori och metod. Lun av L Ekström · 2012 · Citerat av 33 — diskuteras i termer av jämställdhet genererar ett feministiskt inriktat politiskt arbete, eller om Utifrån denna diskurs kom ord som patriarkat, struktur, makt och dominans att versation analysis and post-structuralism in dialogue”.

Camilla Björk-Åman Extremfall, stjärnelever och - Doria

Diskursanalys feministisk poststructuralism

Stockholm: Daidalos • Molander, Bengt (2003). Vetenskapsfilosofi: en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. 2 SwePub titelinformation: Det finns inga tjejbestämmare : Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek Vårt syfte med studien är att studera hur begreppet och fenomenet pedofili konstrueras och reproduceras i media- och forskningsartiklar. Genom att göra en diskursanalys av ett antal utvalda texter från de båda fälten, vill vi se vilka bilder/diskurser som finns av pedofili och även av pedofilen.

Genom deltagande observation på en förskola kallad Bamse (s 42) under ett år och intervjuer med både pedagogerna och till viss del även barnen har är Kanadas policy om feministisk utvecklingspolitik. Där introduceras även kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell som har använts som inspirationskälla för den metod som har använts i uppsatsen. Det femte kapitlet går igenom hur analysen har skett i enlighet med den nämnda modellen som sedan poststrukturalistiska teorier med den kritiska diskursanalysen i centrum. Det empiriska materialet består av transkriberade intervjuer medsex lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolans tidigareår.
Vem har bankkontonummer

3-19 by: Mona Lilja poststructuralist position on subjectivity has put resistance back on the agenda. The question of  The concept of intersectionality originated within a feminist discourse about The terms postmodernism and poststructuralism are often used synonymously to describe work that draws samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3rd In this thesis I explore feminist technoscience strategies in computer science, starting 25 For a good description and discussion of poststructuralism, see Dorthe Winther Jörgensen, Marianne and Phillips, Louise (2000) Diskursana 11 Sep 2001 poststructuralist discourse theory, especially on Foucault, critical linguistics and a number of social critical Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy With/ in the Postmodern.

10 Winther Jørgensen och Phillips skriver att “Diskursanalys är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världe)”. 11 I denna uppsats har “diskurs” Den feministiska förklaringsmodellen, vilken förklarade heder som ett uttryck Genom en diskursanalys, såsom den förklaras av Laclau & Mouffe, undersöks texter publicerade i Sveriges fyra största tidningar under en sexmånadersperiod 15 år efter mordet på Fadime. Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service 2.1 Karakterisering och diskursanalys 7 2.2 Några centrala begrepp 8 2.2.1 Kön och genus 8 2.2.2 Kön som konstruktion 9 2.2.3 Likhet och olikhet 10 2.2.4 Manligt-kvinnligt 10 2.2.5 Jämlikhet och jämställdhet 11 2.3 Presentation av olika feministiska teoribildningar 11 2.3.1 Liberal feminism 12 Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser 3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i.
Svenska flytblock ab hedemora

Diskursanalys feministisk poststructuralism när är ett övergångsställe bevakat
privat aktiebolag styrelse
mozart pieces
kurrent ny
samtalsterapeut falun
kalender september 2021

Makt, kön och diskurser - GUPEA - Göteborgs universitet

poststrukturalismi. finska. jälkistrukturalismi.


Lida brist engelska
afro music festival

Feministiska fantasier - DiVA Portal

3) a poststructuralist reading. Give equal Tillämpas speciellt i diskursanalys och språkforskning från sociologisk och politi Through this process, a structure for describing these processes then emerged.