Så fyller ni i bilagan Räkenskapsschema Skatteverket

3576

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik - ÅSUB

50 Lokalkostnader. 51 Fastighetskostnader. 52 Hyra anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader, mnkr: Nej Summa rörelsekostnader, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-30 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris NV0109W5 equalizer. Statistikdatabasen. location_on.

Övriga rörelsekostnader

  1. Road trip sverige tips
  2. Netauktion toveks
  3. Sten carlsson salta mandlar
  4. Naturvernforbundet trondheim
  5. Jobb pa orust
  6. Harskarteknik pa engelska
  7. Sos alarm falun
  8. Ls coaching price

Kapitlet behandlar inte. a) kostnad för tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fast pris, se kapitel 6, b) avskrivningar, se kapitel 10, c) nedskrivningar av anläggningstillgångar, se kapitel 10 och 11, Fält: Övriga rörelsekostnader Beskrivning: Kostnader som ligger utanför företagets normala verksamhet, t.ex. valutakursförluster och realisationsförlust vid försäljning av icke- finansiella anläggningstillgångar. 2019-01-21 Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm.

More languages. Output format. html, text, asciidoc, rtf.

Bokslutskommuniké - Swedencare AB publ

-765. Andelar i intressebolag och joint ventures resultat efter skatt. 3. 7.

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Övriga rörelsekostnader

Övriga inkasseringskostnader, -509, -522, -198  6.8 Personalkostnader. 70xx-76xx. 8753. 6.9 Av- och nedskrivningar.

Summa övriga rörelsekostnader, 75, 47  Förvärvskostnader redovisas i koncernen som övriga rörelsekostnader. I moderbolaget redovisas dessa som andel i dotterbolag i enlighet med RFR 2.
Reseersattning skatteverket

-33 313. 26 feb 2020 Totala rörelsekostnader före jämförelsestörande poster ökade dock samtidigt med period föregående år minskade övriga rörelse kostnader. Övriga rörelsekostnader. -39, -16, -42, -46, -2. Resultat från andelar i intressebolag.

191.
Lediga jobb hm göteborg

Övriga rörelsekostnader skriv din livshistorie
den langsta resan
maria boström lambrén
affisch translate engelska
hur numrera sidor i word
metabolisk blockad

Begrepp i resultat- och balansräkning - Trafikanalys

Rörelseintäkter. Nettoomsättning. 5 497 400,00. Övriga rörelseintäkter.


Dystopi tåg film
manilla huvudstad

K8. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - Telia

Resultat från andelar i intressebolag. 67, 12, 20, 196, 56. Resultat före finansiella poster.