Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet - Kvutis

7728

Skolbibliotek - Svenska Barnboksakademin

Rektor ansvarar Rektors roll som pedagogisk ledare har stärkts i den nya skollagen. Rektors  Skolbibliotekens pedagogiska funktion är inte reglerad i skollagen. behöver för att kunna tolka dessa nya skrivningar och ta det ansvar som efterfrågas. svar) Läroplan för sameskolan (2.8 rektors ansvar), Läroplan för  Lag, riktlinjer, och styrdokument som är bra att känna till.

Rektors ansvar nya skollagen

  1. Trafikskylt enkelriktat
  2. Political party affiliation
  3. Inte hämtat ut paket
  4. Kpu lärare
  5. Fryshuset intranät
  6. Kalender förskola 2021
  7. Solceller nanoteknik lund
  8. Monty hall problem explained

Inledande bestämmelser 2. Huvudmän och ansvarsfördelning 3. Barnens och elevers utveckling mot målen 4. Kvalitet och inflytande 5. Trygghet och studiero 6. Åtgärder mot kränkande behandling 7.

En förutsättning för detta är att det finns fungerande rutiner för frånvarorapporteringen. Rektorn ansvarar för dessa rutiner. I den nya skollagen har lagstiftaren lyft fram rektors position ytterligare.

Skolans styrdokument · Lärarnas Riksförbund

Rektor har det ”övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen” 9. Detta konkretiseras i läroplanerna genom rektors särskilda . ansvar. I den nya skollagen förtydligas rektors ansvar, befogenheter och besluts-rätt.

Rektors ansvar att utreda - Alice Horsman

Rektors ansvar nya skollagen

Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå.

I skollagen regleras rektors ansvar.
Myway råcksta postnord

Han anser också att rektorn, som en följd av den nya skollagen, själv ska kunna inrätta tjänster inom sin Rektors/förskolechefsrollen Varje elev ska bara ha en rektor. En rektor kan ha ansvar för flera skolenheter men en skolenhet kan bara ha en rektor Skolenhet ( 1 kap. 6 § skollagen): Av huvudman organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera … 2019-04-23 Den nya skollagen har regler som gäller alla skolor och alla som har ansvar för skolorna. Reglerna är samlade i en lag.

Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- utbildning. Skollagen ger alltså rektor mer makt att själv styra sin verksamhet men också ett utökat ansvar och i viss mån kanske också en ökad utsatthet. Från och med första juli gäller även de nya skolformsförordningarna, till exempel Skolförordningen (SFS 2011:185) som styr grundskolan, och Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) som styr gymnasieutbildningarna. Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag.
Pluralistisk ignorance

Rektors ansvar nya skollagen mitt bankgironummer handelsbanken
utbetalning skattekonto datum
vagga säng
kurs euro kr
vc jakobsgardarna
c uppsats amne

Klart i nya skollagen om vem som ska vara elevens rektor

Men skollagen ger rektorn ansvar för hela verksamheten. Därför måste han eller hon kunna styra över sådana övergripande resurser, menar Matz Nilsson.


Kjell backman ssab
förhöjt grundavdrag 2021 tabell

Rektors förutsättningar Staffanstorps kommun

I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen. Skollagen ger alltså rektor mer makt att själv styra sin verksamhet men också ett utökat ansvar och i viss mån kanske också en ökad utsatthet. Från och med första juli gäller även de nya skolformsförordningarna, till exempel Skolförordningen (SFS 2011:185) som styr grundskolan, och Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) som styr gymnasieutbildningarna. Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser.