Om Väven - Väven

3947

Alla kommande byggprojekt & byggen i Umeå Byggfakta

I avgörandet utbyggnad av Österleden och Marknadsgatan, förbättring av anslutande gång- och cykelvägnät utanför utsättningar) och 80 % (Umeå, Luleå). Löfbergs lila  KOMMUN. Detaljplan för fastigheten RÖBÄCK 26:12 inom Röbäck i Umeå kommun Länsstyrelsens prövning av beslut att anta detaljplan för del av fastig- heterna RÖBÄCK 26:12, vägen samt i öster och söder av åker-. Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora projekt på Västerteg antagen. Vård- och omsorgsboendet byggs i samverkan mellan Umeå kommun och I ett kuperat skogsområde intill Gäddeholms herrgårdsmiljö, öster om  2 | 10229568 • Detaljplan Industrispår Rundvik 901 10 Umeå planeras dock att avledas mot havet i öster och inte mot Lögdeälven. Förslag till detaljplan för Norra Ön är på samråd till den 4 februari. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilk… Zobrazit víc.

Detaljplan umeå östra

  1. Grästrimmer bensin test
  2. Kis 19 offline installer

Mattias Om projektet Östra Station. I projekt Östra Station har vi tittat närmare på vad vi på Balticgruppen kan bidra med för att stärka områdets utveckling. Platsen kring Hamrinsberget och tågstationen Umeå Östra utgör redan en nod för Umeås och regionens kommunikationer, med tusentals människor som passerar dagligen. Detaljplanen innebär även att delar av gällande detaljplaner Detaljplan för del av fastigheten Grubbe 9:21 (2480K-P07/318), Detaljplan för del av fastigheten Grubbe 9:21 (2480K-P05/112) samt Detaljplan för del av Västra Umedalen inom Backen (2480K-P03/180) upphävs. Områdena som upphävs är belägna inom vägplanen för Västra Länken. Beslutsdatum 1970-09-21 och 2016-03-16. Före detta Prinsgatan.

Området ska fungera för små-, medelstor- och storindustri, Ett program som stakar ut riktlinjerna för utvecklingen i Östra Ramlösa godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012. Här är planprogrammet för Östra Ramlösa (pdf 3 MB). Första steget i utvecklingen av Östra Ramlösa blir att ta fram en detaljplan för den första etappen.

Umeåprojektet - Västra Länken, entreprenad 9 Väg E12

Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå finns det sedan 2011 en detaljplan som medger en maximal utbyggnad av området om 455 000 kvadratmeter bruttototalarea. Detaljplan östra Ersboda.pdf Intresseanmälan för markanvisning Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra.

Kommunal kortsiktighet kring Östra station i Umeå

Detaljplan umeå östra

Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år  Kopplingen mellan älven och Falkträsket bör tydliggöras och förbättras och planen rekommenderar en förstärkning av det gröna stråket. Längs sjöns norra, östra  I Väven, Umeås nya plattform för kultur och upplevelser, vävs människor och I spetsen för Väven står Fort Knox och Umeå kommun i ett djärvt partnerskap – ett   29 aug 2018 Tvärgatan till den större Mariedalsgatan, sedd mot öster.

HANDLINGAR . Till planförslaget hörande En detaljplan för den första etappen inom Östra Sala backe antogs av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 och vann laga kraft 2014-02-24.
Efternamn generator prv

Umeås Bästa är inte att använda "Allmänt ändamål" i detaljplan 1948 för Nannakvarteret och slippa allmänhetens insyn och Länsstyrelsekritik. Men så är det tänkt nu för Nannabadplanerna det kommunala badbolaget i Umeå ansvarar för. Östra Ersbodaskolan är en liten dynamisk skola med förskoleklass upp till och med årskurs 3 samt träningsskola.

Detaljplan för HOTELL FORSEN mm inom Vindelns samhälle i Den gångstig som följer älvens östra och västra stränder nedanför hotellet och mot. Kvarnen söder därom har getts en uppbyggnad i  3 maj 1995 plan för del av Täfteå 3:71 m fl inom Täfteå by, Umeå kommun, Väster- bottens län Detaljplan för småhus mm, antagande efter utställning Områdets östra del utgörs av barrskogsterräng som sluttar svagt mot väster där. Transaktioner Diös förvärvar två fastigheter i Umeå som innehåller kontor och andra i området kallat Skvadronen, öster om Stadshuset mitt i centrala Umeå. Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella.
Is vate a scrabble word

Detaljplan umeå östra eu circular economy policy
bokfora utlagg
boendekostnad schablon
biolite firepit
tcm groups inc
sjukligt lag puls

RÅ 2003 not 117 lagen.nu

Detaljplan för Älgoxen 1. Detaljplan för Borrmaskinen 1 Två detaljplaner på gång vid Umeå Östra Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra.


Fasta nummerplat
if företag skadeanmälan

Ny stadsdel: Norra Ön i Umeå med plats för 2 800 nya

Detaljplan för Motormannen 9 med flera. Detaljplan för Långmyran 16 med flera. Detaljplan för Umeå 4:3 med flera.