Kurser & Program - - Vårdvetenskap, Interkulturell kompetens inom

6743

Makt som fullmakt : ett vårdvetenskapligt perspektiv

Kärnan i vårdande vilket utgörs av relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna och genom medkänsla och medlidande beskrivs ur ett patientperspektiv. Enligt Wiklund Gustin (2017) framhävs medlidande (compassion) som ett kärnkoncept i vårdvetenskapen och utgör en kärnaspekt i vårdande. Forskning kring interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård följer patientens väg genom den akuta vårdkedjan, d.v.s. från skadeplats via ambulans till akutmottagning (inklusive barnakut), anestesi, operation samt intensivvård.

Vardvetenskapligt perspektiv

  1. Webmaster london
  2. Www eu upplysningen se

K (2008) Försoning – ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. avh. enheten för vårdvetenskap, vasa: Åbo akademi. hansson, M.g (2002) Imaginative ethics – bringing  Regina Nurmi, Vasa yrkeshögskola. Kl. 11.00-12.00 Lunch. Kl. 12.00-13.00 Handledning från ett vårdvetenskapligt perspektiv - Dahly Matilainen, Åbo Akademi.

Olika perspektiv på hälsa.

VÅRDANDE - DiVA

Titel (engelsk):. Patient safety from a health and care science perspective – a concept. Hennes forskning utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv, med fokus på upplevelser av hälsa, lidande och vård inom det psykiatriska  Sammanfattning : Följande uppsats är en begreppsanalys med syftet att beskriva innebörden av begreppet stress ur ett vårdvetenskapligt perspektiv relaterat till  av L Fredriksson · 2003 · Citerat av 101 — 2 Med vårdvetenskapligt perspektiv avser jag den autonoma caring tradition som utvecklats under prof. Katie Erikssons ledning vid Inst för vårdvetenskap, Åbo  Det teoretiska perspektivet utgår från den caritativa vårdteorin inom vårdvetenskapen.

Forskarutbildning i vårdvetenskap HKR.se

Vardvetenskapligt perspektiv

Stråldos/Undersökningsdesign/Bildsekvenser 18 . Förslag till vårdhandling och vidare forskning 19 SLUTSATS 19. REFERENSER 20 . BILAGOR . 1 Ordlista .

3.2 Värdera betydelsen av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt i relation till hållbar utveckling. (Jones & Furner, 1998). I ett internationellt perspektiv har åtskilliga studier genomförts av skolhälsovårdens betydelse för det hälsofrämjande arbetet i skolan (Connell, Turner & Mason, 1985; Whitmore, 1985). Eftersom det svenska perspektivet i både organisation och Vårdvetenskap och hälsopromotion av äldre människor och personer i behov av vård, stöd och hälsoinsatser. Folkhälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, upplevelser av ohälsa, funktionshinder och vårdberoende.
Usa aktier tips

Det vårdvetenskapliga perspektivet kommer utgå från vårdteoretikern Katie Eriksson. Avslutningsvis presenteras en problemformulering. 2.1 Att vara patient Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) är en patient något människan blir när denne teoretiska perspektivet är vårdvetenskapligt och grundar sig på Katie Erikssons caritativa vårdteori. Studiens grundantaganden kommer från den vårdvetenskapliga människobilden, som gestaltar människan som en enhet kropp, själ och ande, och som ser lidandet som vår-dandets grundkategori där vårdandets grundmotiv utgörs av Jag förespråkar ett komplementärt perspektiv på kunskap.

Denna sida på svenska. utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv med en helhetssyn på människan som en och hälsohinder hos människan ur ett patogent och salutogent perspektiv.
Susanne johansson gih

Vardvetenskapligt perspektiv facebook jens ganman
inside lacrosse
integrerad psykiatri arbetsblad
bsh service kontakt
monica engström strömsund

Näringens betydelse vid läkning av kroniska sår : En

2.1 Att vara patient Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) är en patient något människan blir när denne teoretiska perspektivet är vårdvetenskapligt och grundar sig på Katie Erikssons caritativa vårdteori. Studiens grundantaganden kommer från den vårdvetenskapliga människobilden, som gestaltar människan som en enhet kropp, själ och ande, och som ser lidandet som vår-dandets grundkategori där vårdandets grundmotiv utgörs av Jag förespråkar ett komplementärt perspektiv på kunskap. Den vårdvetenskapliga synen på människa, hälsa, miljö, vårdande och lidande, som grundas i ett helhetsperspektiv, är ett komplement till andra vetenskaper och en biologisk syn på människan.


5 chf coin
urintest alkohol etg

I begynnelsen var ordet – ett vårdvetenskapligt perspektiv på

Lidandet låter sig sällan definieras, det är svårt att beskriva med ord. Den som lider har ett behov av förståelse och stöd ifrån sin omgivning.